776241192
top of page
Keresés

Google, Facebook, G suite, Adobe szolgáltatások és az ÁFA


Ezzel a cikkel szeretném felhívni a figyelmet egy fontos kötelezettségre az EU-ból és a 3. országokból (USA, CHE, stb.) igénybe vett szolgáltatásoknál, főként az előre fizetettek esetében – például Google Ads, Facebook hirdetések, stb. Az ilyen jellegű szolgáltatásoknál minden egyes vállalkozónak az 2006/112/ES-os EU-s hozzáadottértékadó irányelv (rendelet) 56. cikk 1. bekezdése alapján kell eljárni, azaz fordított adózásban (samozdanenie, reverse charge, Übergang der Steuerschuld) az adót a szolgáltatás megrendelőjének a saját országa belföldi ÁFA előírásai alapján kell rendeznie – nem számít, hogy a megrendelő ÁFA körös vagy sem.


Google Ads vs. Facebook Ads Accounting Slovakia
Google Ads vs. Facebook Ads

Indoklás

Az ÁFA törvény § 19 / 2. bek. értelmében, az adófizetési kötelezettség a szolgáltatás teljesítése napján keletkezik. A törvény § 19 / 4. bek. alapján, ha a fizetés a szolgáltatás igénybevétele előtt történik, az adófizetési kötelezettség a fizetés összegéből a fizetés kézhezvétele napján keletkezik – ez az ÁFA kimutatása szempontjából lényeges különbség, amiről sajnos az esetek 90%-ban megfeledkeznek a vállalkozók, ill. azok könyvelői.


Kiket érint?

Az adófizetési kötelezettség minden vállalkozót érint, nem csak az ÁFA fizetőket. A külföldről igénybe vett szolgáltatásoknál az ÁFA törvény § 69 / 3. bek. szerint, az adófizetésre kötelezett személy mindig a szolgáltatás kedvezményezettje függetlenül attól, hogy teljeskörű ÁFA fizető (rózsaszín adókártya) vagy nem ÁFA fizető, csak ÁFA regisztrált § 7 vagy §7a szerint (fehér adókártya) – az adóalanyokat még a szolgáltatás megrendelése előtt ÁFA nyilvántartásba kell venni.


Accounting Slovakia

Hogyan működik a gyakorlatban?

Az ilyen jellegű szolgáltatások mindig előre vannak fizetve (letét, előleg) és amikor ez az előleg, ill. kredit felhasználásra kerül a szolgáltató számlát állít ki.

Fontos: az ÁFA és az ÁFA kimutatások szempontjából nem a számla dátumát (teljesítés), hanem az előleg (kredit) megfizetésének napját kell figyelembe venni. Ha ez az alapelv nincs betartva, vagyis, ha az ÁFA kimutatásokban csak a számlát jelentjük, akkor nem járunk el helyesen és ezért az adóhatóság könnyedén meg is bírságolhat.

Példa


Január: Google Ads kreditet vásárolok 1000 €-ért. A szolgáltatásokat 800 € értékben veszem igénybe, így az 1000 € kreditből még marad 200 €. A januári számla az igénybe vett szolgáltatásra, azaz 800 €-ra szól, de adóalapként az 1000 € kreditet kell venni és ebből az összegből kell a 20% ÁFÁt felszámolni (adókötelezettség az előleg alapján). Ha jogosult vagyok ÁFA levonásra, akkor az adó nem terhel, de ha nem, akkor meg kell fizetnem a 20% adót február 25-ig. Ha erre az ügyletre úgy tekintenék, mint egy hagyományos EU-s tranzakcióra és erősen számla orientált lennék, akkor lehetséges, hogy januárban nem vallanám be az ÁFÁt, ha nem kapnék számlát. Ha a számlát meg is kapnám időben, akkor sem a helyes összegből mérném ki az adókötelezettséget.


Február: az igénybe vett szolgáltatások összege 2000 €. Kreditet vásároltam 1500 € értékben. Mivel 2000-1500=500 €, és az előző hónapból még maradt 200 € kredit, tehát még 300 € fizetendő. Az e hónapi adóalapot a 1800 € fogja képezni, nem a 2000 €, mivel az igénybe vett szolgáltatások összege 2000 € (adókötelezettség az igénybe vett szolgáltatások alapján), de az előző hónapban 200 € már meg volt adózva.


ÁFA (DPH) Google reklám

Összefoglalás

1. Az így beállított Google, Facebook és egyéb szolgáltatások esetén az előre fizetésnél az összeget letétként kell elszámolni, mivel nem biztos, hogy az összeget ténylegesen felhasználjuk egy adott adóidőszakban vagy kreditként marad a következő hónapig.

2. A fizetés elfogadása a szolgáltatónál adókötelezettséget ró az szolgáltatást igénybe vevőre, tehát a kapott előlegből, ill. nyújtott előleg (nézőpont kérdése) összegéből az adót az adott adóidőszakban rendezni kell.

3. Ha azonban egy adott időszakban a szolgáltatásokat nagyobb összegben nyújtották, mint a fennmaradó, ill. az előző hónapban fel nem használt előleg (kredit) és az adott hónap kifizetései (kreditjei), akkor a szolgáltatásnak ezt a részét is meg kell adózni, mivel teljesítés történt és így ebből a címből is származik adókötelezettség.

 

A fent leírtak csak informatív jellegűek. Más hasonló, a fentiekben meg nem nevezett szolgáltatásra, ill. szolgáltató esetében is ez az alapelv érvényes. Ha bármilyen aggálya vagy kérdése merülne fel vagy további információra lenne szüksége, állunk rendelkezésére.

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page